top of page
Image by Stefan Steinbauer

הלימודים

עולם

מדעי המחשב באוניברסיטת חיפה

פרטי התכנית:

החוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה משלב מחקר ברמה בינלאומית עם מצוינות בהוראה.

תחומי המחקר כוללים הן תיאוריה של מדעי המחשב והן תחומים יישומיים. חברי הסגל מפרסמים את עבודותיהם בבמות בינלאומיות מהשורה הראשונה, וזוכים בעקביות בפרסים ובמענקי מחקר. החוג נהנה מתמיכתו של מכון קיסריה-רוטשילד ליישומים בין-תחומיים של מדעי המחשב.

תכנית מדעי הנתונים: התכנית בנויה  על החוזקות של שלושה חוגים: מדעי המחשב, מערכות מידע וסטטיסטיקה. במסגרת החוג למדעי המחשב התכנית שמה דגש על פיתוח אלגוריטמים חישוביים לנתונים גדולים.

הלימודים מתקיימים במסלול החד חוגי או במסלול הדו-חוגי בשילובים ייחודיים.

תנאי קבלה:

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.

  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, בחינת אמי”רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון באנגלית .רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי א’.

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית.

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

  • ציון משוקלל 700  

  • יע”ל 110

  • דרישות חוגיות נוספות – בגרות במתמטיקה 5 יח”ל בציון 75 או 4 יח”ל בציון 90

  • תנאי קבלה עבור התכנית המשולבת עם מדעי הקוגניציה: ציון משוקלל 700, ציון פסיכומטרי גולמי 715, בגרות במקצוע מתמטיקה 4 יח”ל ציון 90 או 5 יח”ל ציון 75, יע”ל 110.

  • עבור תכנית מדעי הנתונים: ציון משוקלל 700 בגרות במתמטיקה 5 יח”ל בציון 80 או 4 יח”ל בציון 90, יע”ל/יעלנט/סיווג 120 או מעבר קורס אוריינות עברית,עבור מועמדים ששפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית, פסיכומטרי גולמי בחישוב כמותי 675, רכיב כמותי במבחן הפסיכומטרי 130.

הקלות לחובלים:

קבלה ללימודים ללא פסיכומטרי , הכרה ב-8 נק"ז .

בוגרים שלמדו במוסד:

אוהד אורבך, גל ברק

bottom of page