top of page

מיומנויות העבת מסרים אפקטיבית ועמידה מול קהל

מחיר

חינם

משך ההרצאה

60-90 דקות

מיומנויות העבת מסרים אפקטיבית ועמידה מול קהל

המרצה

אלדד אראל

על ההרצאה

איך מעבירים מסר בצורה מתומצתת, אפקטיבית, ברורה ומניעה לפעולה.
הרצאה שמתאימה למנהלים, מדריכים, אנשי מכירות ואנשים שמציגים מול קהל.

bottom of page