top of page

העתיד שלי בקלינטק (CleanTech)

מחיר

חינם

משך ההרצאה

60 דקות

העתיד שלי בקלינטק (CleanTech)

המרצה

דוד מאירס

על ההרצאה

מגמות במעבר האנרגיה וטכנולוגיות של קיימות ודרכים למשתחררים ומשוחררים בשלבים שונים של הקריירה להשתלב במגזר כשכירים ויזמים.

bottom of page