ועד מנהל ובעלי תפקידים

רן תושיה

יו״ר ועד מנהל

Angel Investor

רונן קלר

חבר ועד מנהל

Organizational Consultant

בני משי

חבר ועד מנהל

Co-Founder, ACES Consulting

ריצ׳רד לוטי

חבר ועד מנהל

Partner, Luthi+Web

נעם פייג

חבר ועד מנהל

N. Maritime Consulting

אורי גזברי

מייסד וחבר ועד מנהל

Lotus Real Estate

זיו קופ

חבר ועד מנהל

Managing Director,

O.G. Tech Partners

ליאור שגב

חבר ועד מנהל

CEO & Co-Founder, Liquant

יונתן סלונים

ועדת ביקורת

VP of Data, ironSource

עמרי ברזילי

מייסד וחבר ועד מנהל

Advisor, Peak State Ventures

דן הלפרן

חבר ועד מנהל

Managing Partner, Deloitte

אורה פלד נקש

חברת ועד מנהל

User Researcher, IBM

רם שריד

ועדת ביקורת

Partner, Sarid-Shani CPA