top of page

ארגון בוגרי קורס חובלים (ע.ר.)

ארגון בוגרי קורס חובלים הינו עמותה רשומה (מוסד ללא כוונת רווח), ומהווה בית לבוגרי מסלול קצין הים של זרוע הים בצה״ל. הארגון עוסק בפיתוח והעצמת קהילת בוגרי קורס חובלים, ועידוד יוזמות חברתיות על בסיס ערכי קצין-הים למען החברה בישראל. חובלים למען חובלים למען החברה בישראל.

אישורים ודו״חות

ארגון בוגרי קורס חובלים הינו עמותה בעלת אישור תקין ומאושר לעניין סעיף 46א׳ לפקודת מס הכנסה. ניתן לעיין בתקנון העמותה, דו״חות אחרונים ואישורים.

צוות מגדלור

הלב הפועם של פעילות העמותה - צוות של למעלה מ-70 מנהלי פרוייקטים ו-200 מנטורים בתכניות השונות, אשר מניעים את הפעילות של ארגון הבוגרים לפיתוח הבוגרים ולמען החברה.

ועד מנהל ובעלי תפקידים

הועד המנהל ובעלי התפקידים בארגון מורכב מבוגרי חובלים, מנטורים ותיקים בתכנית המנטורינג, אשר מגיעים ממגוון רחב של תעשיות ותפקידים.

על קורס חובלים של זרוע הים

הקצינים הימיים הצעירים בעולם.

קורס חובלים נחשב לאחת מההכשרות היוקרתיות ביותר בצבא ההגנה לישראל. בכל שנה כ-5,000 מועמדים לשירות ביטחון מגישים את מועמדותם לתהליך המיון, מתוכם רק 70 יסיימו את ההכשרה. הקורס אורך כ-28 חודשים, אשר אליהם מתווספים 6 חודשים נוספים של הכשרת פיקוד ימי מתקדם (פי״מ).
 

בוגרי הקורס משרתים תקופה של בין 3 ל-5 שנים על סיפונן של ספינות הטילים, ספינות הבטחון השוטף והצוללות של צי זרוע הים, במהלכן הם מובילים את צוותיהם בחוף ובים, באימונים ובפעילות מבצעית.

bottom of page