top of page

חינוך בראי 2030 - מגמות, כיוונים ודרכי פעולה

מחיר

חינם

משך ההרצאה

60-90 דקות

חינוך בראי 2030 - מגמות, כיוונים ודרכי פעולה

המרצה

זוהר גינוסר

על ההרצאה

המפגש יציג אתגרים, סימני שאלה ומודלים מובילים בחינוך בעולם, והאופן בו הם מיושמים בתכנית "הריאלי 2030" . ההרצאה מתאימה לכל מי שהחינוך יקר לליבו, שמתעניין בנושא, וכמובן להורים לילדים.

bottom of page