top of page

חקלאות וסביבה

מחיר

חינם

משך ההרצאה

משתנה

חקלאות וסביבה

המרצה

אבירם ג'ונסון

על ההרצאה

לפני בערך 13,000 שנים עברנו מחברת ציידים לקטים לחברה חקלאית. היום עם 8 מיליארד בני אדם על כדור הארץ אנו חווים את הקונפליקט בין ייצור מזון לשמירה על הטבע

bottom of page