top of page
Moshal-blackLogo-2_Trans-300x101.png

תכניות מגדלור - מושל

מושל קריירה

מושל קריירה היא תוכנית מנטורינג של בוגרי קרן מושל שנמצאים בשלבים ראשונים ובינוניים בעולם התעסוקה.

ליווי וחניכה של המנטיז בדילמות הקשורות להשתלבות בעולם העבודה, בניית מסלול קריירה אישי, איך אני בונה את המסלול שלי, ואיך אני בונה את עצמי וממצב אותי בתוך המסלול.

בכל שנה אנחנו פותחים את התוכנית ל 20 - 25 מנטיז. הצלחת המחזורים שקודמים הובילו לכך שהיום מגדלור היא חלק בלתי נפרד מהמיצוב האטרקטיבי של מושל כקרן מלגות איכותית.

איכות המפגשים בין בוגרי מושל למנטורים המצויינים מבית מגדלור יצרה רשימת המתנה להצטרפות לתוכנית.

תכנית המלגות מושל אשר הוקמה בשנת 2009 על ידי מרטין מושל, הינה תכנית פרטית, פילנטרופית וגלובאלית.

התוכנית מסייעת מדיי שנה לכ-1,000 סטודנטים (בישראל ובדרום אפריקה) לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, ומטרתה לעזור לסטודנטים בתוכנית להגיע לתפקיד ההתחלתי הטוב ביותר במהלך וסיום התואר.

המלגה מיועדת לסטודנטים ממעמד סוציו אקונומי מאתגר, כלומר: ללא עורף משפחתי תומך, שאינם נתמכים ע"י ההורים, וללא יכולת למימון הלימודים בצורה עצמאית.

מושל ניהול

תוכנית המיועדת לבוגרי קרן מושל שנמצאים כבר במסלול ניהול.
 

תוכנית משלבת מנטורינג אישי של חניכה אישית ומענה לדילמות שהמנטי מעלה במהלך הפגישות.

במקביל מספר פגישות מליאה בהם המנטורים והמנטיז דנים בסוגיות ליבה בעולם הניהול תוך שימוש במתולודוגיה של Case study.

כחוליה נוספת בשיתוף הפעולה המוצלח עם קרן מושל, וכהמשך או משלימה לתוכנית מושל קריירה פתחנו השנה את המחזור הראשון של מגדלור מושל ניהול.

שיתוף הפעולה האיכותי והפורה בין מגדלור והנהלת מושל והצלחת התוכניות הנוספות, הובילו לכך שהיום מגדלור היא חלק בלתי נפרד מהמיצוב האטרקטיבי של מושל כקרן מלגות איכותית.

איכות המפגשים בין בוגרי מושל למנטורים המצויינים מבית מגדלור יצרה רשימת המתנה להצטרפות לתוכניות. 

למעלה מ-200 בוגרי חובלים לוקחים חלק בפעילות החברתית שלנו ועוזרים לשנות חיים. רוצים לעזור לנו לגדול? נשמח לכל תרומה שתעזור להרחבת הפעילות. התרומות מוכרות לסעיף 46א׳ לפקודת מס הכנסה.

bottom of page