top of page

תכנית מגדלור

תכנית המנטורינג של עמותת מגדלור, לחיבור וייעוץ בצמתי הדרכים של הבוגרים

תכנית המנטורינג של מגדלור החלה בשנת 2011 במטרה לסייע לבוגרי חובלים הנמצאים במרוצת החיים לקבל בחירות מושכלות בצמתי דרכים מקצועיות ו/או אישיות, באמצעות התייעצות וליווי של מנטור ותיק יותר מקרב בוגרי חובלים.

 

התכנית היוותה פתח לקהילת הבוגרים הגדולה אשר מבססת את יחסי הגומלין בתוכה על בסיס ערכי קצין הים הנרכשים במהלך הקורס והשירות. המפגשים בדרך כלל בעלי אוריינטציה תעסוקתית, ומטרתם ללוות את המתייעץ (׳מנטי׳) בצמתי דרכים הנוגעות לעולם התעסוקה, להבין טוב יותר את מערכות השיקולים וקבלת ההחלטות, ולפעול ביחד להתפתחות אישית ומקצועית של שני הצדדים.

 

התהליך יכול להתמקד בליווי אישי וייעוץ, ויכול באותה המידה לקבל הקשר רחב יותר - הכול בהתאם לצרכי ורצונות המשתתפים, ובמטרה ליצור בקרב המשתתפים חוויה של התקדמות והצלחה.

 

מנטור הוא על פי רוב גם כתובת ללבטים והתייעצויות שונות גם בהקשר האישי, המשפחתי והחברי. פעמים רבות, מתפתחים הקשרים הללו לקשרים אמיצים, חשובים ומשמעותיים, קשרים לחיים. תהליך מנטורינג נמשך רשמית כחצי שנה, וכולל מפגשים פנים-אל-פנים, מפגשים משותפים לכלל משתתפי המחזור וכמובן תקשורת בדרכים נוספות.

לפרטים נוספים והצטרפות לתכנית - דורון אליעזר Doron.Eliezer@gmail.com

למעלה מ-200 בוגרי חובלים לוקחים חלק בפעילות החברתית שלנו ועוזרים לשנות חיים. רוצים לעזור לנו לגדול? נשמח לכל תרומה שתעזור להרחבת הפעילות. התרומות מוכרות לסעיף 46א׳ לפקודת מס הכנסה.

bottom of page