top of page
new3.jpg

שילוב חרדים בתעשיית ההיי-טק לצמצום הפערים בחברה

תכנית המנטורינג ממעמקים הוקמה בעבור מטרה אחת - שילוב הציבור החרדי בתעשיית ההיטק הישראלית וצמצום הפערים בחברה הישראלית.

 

׳ממעמקים׳ היא תוכנית חניכה אישית הנפרסת על כחמישה חודשים וכוללת בתוכה מפגשים קבוצתיים ואישיים שמטרתם להכין את החניכים בתוכנית, בוגרי מקצועות מדעיים מהקהילה החרדית, לעבודתם הראשונה כמהנדסי תוכנה בחברות ההייטק.

תוכנית מנטורים ׳ממעמקים׳ היא מיועדת למהנדסי תוכנה צעירים מהקהילה החרדית, אשר עושים דרכם הראשונה בעולם התעסוקה כמתכנתים בחברות ההייטק השונות.

התוכנית הוקמה מתוך צורך אמיתי ועל מנת לסייע לקבוצה מוכשרת ומלאת פוטנציאל להצליח בשלב הקריטי ביותר בחייהם המקצועיים - כניסה לשוק העבודה ופיתוח מסלול מקצועי.

 

החניכים בתוכנית הינם בוגרי תוכנית הכשרה שונות, בניהן מדעי המחשב ממכללת ׳הדסה׳ ותוכנית הכשרה ׳מפתחים׳, הנחנכים ע״י בוגרי קורס חובלים מקהילת ׳מגדלור׳.

המנטורים תורמים מזמנם הפרטי ועל בסיס נסיון עתיר שנים כאנשי הייטק, מתוך שליחות והבנת הצורך האמיתי הקיים מאחורי התוכנית - שילוב חרדים בתעשיית ההייטק וצמצום הפערים בחברה הישראלית.

 

תוכנית החניכה מתפרשת על כחמישה חודשים בהם עוברים החניכים הכנה לתהליך חיפוש העבודה, לצליחת הראיונות והחשוב מכולם - הצלחה בתפקיד אליו הם נכנסים. החניכים מקיימים מפגשים אישיים דו-שבועיים, לצד מפגשים מקצועיים המועברים ע״י בכירים בחברות ההייטק השונות, וזוכים לשמוע טיפים חשובים שיכינו אותם טוב יותר לעולם התעסוקה והשתלבות בחברות ההייטק השונות.

למעלה מ-200 בוגרי חובלים לוקחים חלק בפעילות החברתית שלנו ועוזרים לשנות חיים. רוצים לעזור לנו לגדול? נשמח לכל תרומה שתעזור להרחבת הפעילות. התרומות מוכרות לסעיף 46א׳ לפקודת מס הכנסה.

bottom of page